บ้านสวนสุนทรี

ร้านอาหารตำแหลก เป็นร้านหนึ่งที่ดำเนินกิจการตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจึงปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้งานครัวเรือนของร้านตำแหลก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ท่านลูกค้าทุกๆ ท่าน และเพื่อให้แน่ใจว่าร้านอาหารตำแหลกของเราใช้ผักปลอดสารพิษ และเราได้ใส่ใจใส่ความอร่อยลงไปในทุกๆ เมนูอย่างตั้งใจจริงๆ